Gi et bidrag?

Ønsker du å gi en gave til Alexandras minnefond.

Gaver kan gis til minnefondets bankkonto:1506.01.97617

Gaver til fondet er svært velkomne. 

Fondet har begrensede midler, og vanlig avkastning gir ikke mye rom for utbetalinger. 

De pengene vi disponerer nå har kommet fra

  • gaver i Alexandras begravelse
  • midler etter Alexandra
  • gaver fra Alexandras familie og venner 
  • gaver fra personer i HBRS-miljøet
  • gaver fra deltakere på HBRS sommerleir 2017

 

Noen få har begynt med faste, månedlige gaver, og dette er vi i styret veldig glade for. Det vil være til stor hjelp hvis flere betaler inn et lite beløp hver måned, slik at fondet får en slags «fast inntekt». Dersom 20 personer betaler inn 50 kroner hver i måneden, blir det faktisk 12000 kroner i året, som kan øke utbetalingene tilsvarende.