Hvordan søke?

Søk midler fra Alexandras minnefond

Det er nå mulig å søke om midler til Alexandras minnefond. Minnefondet er nylig opprettet så det er svært begrenset med midler som kan deles ut i 2018.

Midler fra minnefondet kan tildeles personer innenfor kjønnsidentitetstematikk. Det vil si personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer. Søknad om støtte sendes av den enkelte til Minnefondet på denne e-postadressen: info@alexandrasminnefond.no

  • Det kan søkes om støtte til å delta på sosiale samlinger som blant annet sommerleir og andre aktiviteter som er viktig for å bygge nettverk for å komme ut av ensomhet.
  • Delta på selvutviklingsgrupper, samtalegrupper og andre aktiviteter som vil være viktig for å forebygge og rehabilitere psykisk helse. Det kan også gis økonomisk støtte til hjelp fra psykolog.

Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.

Vennlig hilsen

styret i Alexandras minnefond