Kriterier

Midler fra minnefondet kan tildeles personer innenfor kjønnsidentitetstematikk. Det vil si
personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer.

Søknad om støtte sendes av den enkelte til Minnefondet på denne e-postadressen: info@alexandrasminnefond.no

1. Det kan søkes om støtte til å delta på sosiale samlinger som blant annet sommerleir
og andre aktiviteter som er viktig for å bygge nettverk for å komme ut av ensomhet.
2. Delta på selvutviklingsgrupper, samtalegrupper og andre aktiviteter som vil være
viktig for å forebygge og rehabilitere psykisk helse. Det kan også gis økonomisk støtte
til hjelp fra psykolog.

På vegne av styret i Alexandras minnefond
Per Ringnes